Life-Medea

תוצרים

תוצרים

שם המסירה
פיתוח לוח מודעות עבור פרוייקט MEDEA.
הקמת ועידת ייעוץ לMEDEA.
הגדרת הארגון עבור פרוייקט MEDEA
קיום ארוע השקה עבור פרוייקט MEDEA להעלאת מודעות זיהום-אוויר באזור המדבר, והדרכות ראשוניות (ניקוסיה, קפריסין, דצמבר 2017)
הקמת אתר אינטרנט לפרוייקט MEDEA
הקמת קבוצת מיקוד של מומחים וארגונים מובילים מאירופה.
יצירת חוזה עבור קניין רוחני
יצירת פלטפורמת מידע עבור פרוייקט MEDEA
השוואה כמותית ואיכותית עבור םעולות הרשויות בעת ארועי DDS לפני ואחרי הקמת פרוייקט MEDEA
בירור המידע והפעולות הנחוצות בעת ארועי סופות אבק מדבריות של בעלי עניין לפני השקת פרוייקט MEDEA
כתיבת דו''ח מדעי על תופעת סופות אבק מדבריות בישראל, יוון וקפריסין במהלך השנים 2007-2016