Life-Medea

רשת

Life-Medea

Other projects and initiatives

/

רשת

הועדה המייעצת של פרוייקט MEDEA

הועדה המייעצת הינה ארגון ייעוץ חיצוני שהוקמה על מנת לייעץ לשותפים לפרוייקט, ולסייע בהפצת תוצאות הפרוייקט לרשויות הרלוונטיות בכל המדינות המשתתפות (יוון, ישראל וקפריסין). הועדה תסייע ותקל באמצעות הנגשת המסקנות לפיתוח יישומים אסטרטגיים אזוריים להגנת בריאות התושבים מפני סופות אבק מדבריות במסגרת תהליך התאקלמות מפני שינויי איכות הסביבה. הועדה מורכבת מנציגים של רשויות מקומיות העוסקים בתחום איכות הסביבה וזיהום אוויר בפרט, נציגים של רשויות מקומיות מתחום החינוך והבריאות, ובעלי עניין נוספים (מטופלים). רשימת חברי הועידה תוגדר בשנה הראשונה להקמת הפרוייקט, אבל תוכל להתעדכן לכל אורך משך קיום הפרוייקט. בסך לפחות 30 חברי ועידה צפויים לקחת חלק בפרוייקט ולקיים פגישות שנתיות בסמוך לקיום המפגשים השנתיים של הפרוייקט עצמו.

• השתתפות ארגונים בועידה המייעצת מקפריסין
Cardiac patients’ support group
Research and Education Institute of Child Health
Cyprus Respiratory Society
Department of Environment, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment
Cyprus National Committee on Environment and Children's Health
Cyprus Pedagogical Institute
Department of Labour Inspection , Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance, Air Quality Sector
Department of Meteorology, Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment
Nursing Services, Educational Sector, Ministry of Health
Environment Commissioner of the Republic of Cyprus
Cyprus Association of Patients and Friends
Cyprus Ministry of Education and Culture
Cyprus Society of Cardiologye
Parents’ association of Cyprus primary schools
השתתפות ארגונים בועידה המייעצת מכריתים
Region of Crete
7th Health District
Association of Physical Education Graduates of Heraklion Prefecture
16th Primary School of Heraklion Crete
Agies Paraskies Primary School
Municipal Preschool Organisation - Mass Sports Heraklion
Church of Crete
Heraklion Medical Association
Public Health Administration-Region of Crete
Green Fund-Life Task Force
Hellenic Society of Allergology and Clinical Immunology
Municipality of Agios Nikolaos
Municipality of Heraklion
השתתפות ארגונים בועידה המייעצת מישראל
Ministry of Health
Ministry of Environmental Protection
Environment Health Fund
Municipality of Beer Sheva

פרויקטים ויוזמות אחרות

לקראת הקמת רשת רחבה בשיתוף פעולה של מומחים בתחום שינויי האקלים, המינהל הציבורי ובריאות האדם, פרויקט MEDEA נמצא בקשר עם מדענים ואנשי מקצוע מומחים מכמה ארגונים אירופאיים. ארגונים המעוניינים להצטרף מינו נציגים מומחים עבור קבוצת המיקוד של פרויקט .MEDEA בנוסף, ישנה אפשרות עבור מדענים מומחים נוספים להצטרף לקבוצת המיקוד ללא קשר של שיוך ארגוני (תחת מעמד אישי). משתתפי קבוצת המיקוד נהנים מפטלפורמה דו-כיוונית של שיח בין התקדמות פרויקט MEDEA לבינם שיאפשר להם להיות מעודכנים בפעולות הפרויקט ותוצאותיו, וכן יאפשר להם לספק משוב חשוב לחוקרים מצוות .MEDEA ארגונים אירופיים המקושרים לפרוייקט כוללים את הסוכנות האירופית לאיכות הסביבה, את הסוכנות לשינוי האקלים של קופרניקוס, את מרכז המחקר המשותף ואת האיחוד למען הים התיכון. החברים הראשונים בקבוצת המיקוד של פרוייקט

ארגון
Copernicus
Union of Mediterranean
European Topic Centre for Air Quality and Climate Change (ETC/ACM)