Life-Medea

חדשות וארועים

חדשות וארועים

LIFE MEDEA Newsletter Vol. 2

LIFE MEDEA Newsletter Vol. 1

ביקור ראשון של פרוייקט MEDEA בבתי הספר היסודיים בקפריסין.

כחלק מהפרוייקט המחקרי של MEDEA ושיתופי הפעולה של הפקולטה לרפואה בקפריסין עם בית הספר הראשון של לקטמיה, בית הספר איפשר מתן מספר פרזנטציות ע''י הצוות והסטודנטים מהפקולטה לרפואה לתלמידי ביה''ס והוריהם. הפרזנטציה הראשונה תהיה ביום רביעי 14/3 ותקרא ''תזונה ובריאות''....

ארוע השקת פרוייקט LIFE ו-MEDEA

הפחתת ההשפעות השליליות של סופות אבק מדבריות באמצעות שימוש בגישות המפחיתות חשיפה. ארוע ההשקה המוצלח של הפרוייקט נערך בניקוסיה, בביה''ס לרפואה של אוניברסיטת קפריסין בהשתתפות חוקרים ידועים ומדענים. מטרת הפרוייקט המחקרי MEDEA&LIFE – לספק בפעם הראשונה הוכחות מהשטח לגבי אימוץ