Life-Medea

News & Events

Life-Medea

News & Events

/

News & Events

University of Cyprus
Contact:

Communication Office
Promotion and Development Section
University of Cyprus

Phone: 22894304
Fax: 22894477
Email: prinfo@ucy.ac.cy
Web-site: www.ucy.ac.cy/pr

Nicosia, 20 December 2017

ארוע השקת פרוייקט LIFE ו-MEDEA

הפחתת ההשפעות הבריאותיות של סערות אבק במדבר תוך שימוש בגישות להפחתת חשיפה

הפחתת ההשפעות השליליות של סופות אבק מדבריות באמצעות שימוש בגישות המפחיתות חשיפה. ארוע ההשקה המוצלח של הפרוייקט נערך בניקוסיה, בביה''ס לרפואה של אוניברסיטת קפריסין בהשתתפות חוקרים ידועים ומדענים. מטרת הפרוייקט המחקרי MEDEA&LIFE – לספק בפעם הראשונה הוכחות מהשטח לגבי אימוץ תוכנית אסטרטגית להפחתת ההשפעות השליליות הבריאותיות של סופות אבק מדבריות בדרום מזרח אירופה. המטרה האולטימטיבית היא להראות יעילות של אימוץ האסטרטגיה ל-DDS וליצור תשתית מידע אמינה לקביעת מדיניות ה-EU בנושא.

בעת ארוע ההשקה מטעם התוכנית, פרופסור פנגיוטיס יילוריס Panagiotis Yiallouros ממוחה בילדים מאוניברסיטת קפריסין, הציג אץ יעדי התוכנית הנוגעים לפיתוח מודלי מטארולוגיים וחיזוי מוקדם של סופות אבק מדבריות ומתן אפשרות של הודעה מוקדמת לאוכלוסיות בעלות סיכון. כמו גם פיתוח אצעים ושיטות להפחתת החשיפה לאבק המזיק. באוכלוסיה זו נכללים מבוגרים הסובלים מפרפור פרוזדורים (AF) וילדים חולי אסטמה.

באמצעות פעולות אלו MEDEA שואפת להראות הצלחה בהטמעת שיטות אלו, ולאחר מכן להנחילם למרכזים אירופאיים מקבלי החלטות בנושא. כפי שהדגיש פרופ' יילוריס התוצאות יופצו לרשויות האחראיות, לקהילה המדעית, ולאזרחי קפריסין, יוון וישראל כמו גם לגורמים אחרים בדרום אירופה הסובלים מסופות אבק מדבריות.

בנוסף לארוע ההשקה נערך דיון בנושא ''סופות אבק מדבריות והשלכות בריאותיות''. במפגש זה חוקרים ומדענים ידועים המשתתפים בMEDEA דנו באספקים השונים בנושא. ד''ר סטורוס סולומוס מהמרכז הלאומי באתונה הציג את השיטות המקובלות היום לחיזוי הסופות, ואת האמצעים לאזהרה מוקדמת של האוכלוסיה תוך הדגשת הסיכונים הבריאותיים. ד''ר סטפניה פאפתאודורו פרופסור חבר לאפידמיולוגיה באוניברסיטת קפריסין לטכנולוגיה, הציגה סקירה של נתונים מדעיים לגבי הקורולוציה שבין סופות האבק למחלות לב ונשימה. פרופ' ויקטור נובאק מביה''ס לרפואה בסורוקה הציג את הנתונים מישראל לגבי הקשר שבין סופות אבק ומחלות לב.

השותפות בMEDEA מביאה שיתוף פעולה אינטרדיציפלינרי וקונסורציום של שמונה שותפים:- אוניברסיטת קפריסין, האוניברסיטה הטכנולוגית של קפריסין, אוניברסיטת כרתים, המרכז הרפואי והמחקרי סורוקה, חברת ייעוץ EnA, רשות השידור של קפריסין, השרות המטארולוגי הקפריסאי, והמחלקה לסקר עובדים ש קפריסין מקפריסין, יוון וישראל. הפרוייקט החל בספטמבר 2017 וימשך למשך 4 שנים עד אוגוסט 2021. התקציב הכולל לתוכנית יהיה סך הכל 3,338,000 מיליון אירו. הפרוייקט ממומן חלקית על ידי האיחוד האירופאי עם 1,939,000 מיליון אירו תחת הסכם מענק .LIFE16 CCA/CY/000041

הצגת פרוייקט MEDEA&LIFE הועידה השנתית המתקיימת זו השנה ה-14 לאיכות סביבתית ובריאות הילד

במהלך הכנס השנתי של הועידה הציג מנהל הפרוייקט של MEDEA ד''ר פנגיוטיס יילוריס את ייעדי הפרוייקט. בכנס השתתפו מספר רב של מדענים ובעלי עניין מתחומים נוספים, אשר היה להם את האפשרות לשוחח ולהדיין על המשמעות העתידיות של פרוייקט MEDEA לאחר שהוצג. הועידה האזורית לאיכות הסביבה ובריאות הילד היא חלק מהועדה המייעצת לפרוייקט MEDEA.