Life-Medea

טכנולוגיה

/

טכנולוגיה

מערכת MEDEA:- הטמעת טכנולוגיה ופיתוח.

המבנה הארגוני של פרוייקט LIFE -MEDEA כולל 3 מערכות אשר יאפשרו לכל המעורבים (רופאים, קלינאים, מדעני מטורולוגיה איכות-אוויר ומטופלים) אינטרקציה בינהם כאשר כל משתתף יוכל לעבוד ו/או להיות מיודע במודלי מידע ספציפיים, נהלים, פרוטוקולים ואמצעי הגנה על מידע חסוי של המטופלים. (איור)

Life Medea technologies

1. הפלטפורמה המרכזית

האלמנט המרכזי של פרוייקט אירופאי ה הוא פלטפורמת MEDEA. פלטפורמת זו היא מצרף ייחודי של מערכות וטכנולוגיות אשר פותחו על ידי חברת הייעוץ E.n.A בענן, ומספקת יכולות ניתוח חזקות והגנה טובה על המידע.

הפלטפורמה פותחה בהתחשב בסטנדרטים לגבי IOT, ומאפשרת ניתוח מרכזי של כל המידע שנאסף בהתחשב במודלים וכמו כן מאפשרת יידוע החוקרים והמטופלים באזהרות כשסופת אבק מדברית (DDS) מתקרבת.

במערב אירופה, פלטפורמת MEDEA תונגש באמצעות מערכת AZURE של מיקרוסופט. מערכת זו הינה בעלת כל הרשיונות הנדרשות ע''י האיחוד האירופי. כל המערכות המרכזיות שלנו מאפשרות מעבר מידע מאובטח כמו גם אחסון וחיסיון על מידע אישי זאת באמצעות שימוש בעקרונות חסיון GDPR (GDPR principles) על ידי שימוש בקריפטוגרפיה ופרוטוקולי מגן אחרים כמו גם טכנולוגיות התומכות בסטנדרטים האירופאיים בדרישות החוק והנהלים האופרטיביים להעברת מידע וחיסיון רפואי של המטופלים.

2. הפורטל הראשי לקלינאים, רופאים ומטופלים

הפלטפורמה שתהיה בשימוש הרופאים, הקלינאים והמטופלים, חוקרי המטארולוגיה ע''פ ממשק הרשת המרכזית המחבר מטופלים באמצעות ניטור על ידי מכשור לביש ואפליקציות סמארטפון. ממשק הרשת המרכזית ישמש כממשק בין פלפורמת MEDEA והחוקרים על מנת לאסוף, לעבד מידע ולנפק מידע של המטופלים ובמקביל תאפשר לחוקרי המטארולוגיה-איכות האוויר להזין מידע הנדרש להפיק אזהרות כאשר מאורע של DDS מתקרב.

3. טכנולוגיה לבישה ומכשור אישי

קיימים אלפי מכשירים לבישים בשוק אשר יוכלו לסייע באיסוף מידע רפואי מהמטופלים. זיהוי המכשור הלביש הראוי היה קשה, יש כל כך הרבה מכשירים עם בעיות טכנולוגיות (מחייבים האענה, בעיות התקשרות וכ'ו) אשר יצר בעיה בבחירת המכשור המתאים. לכן, היה נדרש תהליך ארוך של בחינה מול היצרנים והנתונים עד שנבחרו המכשירים אשר בבדיקה מעבדתית שלנו הוכחו כמתאימים.

המכשיר/שעון יד חכם שנבחר ושעומד בקריטריונים:-

  1. Quad core CPU, 1.3GHz with Android OS עם מסך מגע
  2. 4.0, GSM, WCDMA בעל קישור WIFI
  3. שעון, שעון מעורר (התרעות) ויכולות מתן הודעות
  4. מאפשר התקנת אפליקציות תומכות אנדרואיד.
  5. סנסורים רפואיים ל:- PPG קצב לב (בשלב מאוחר יותר יוסיפו סמסורים למדידת לחץ דם, 2SPO, חום
  6. 3D Accelerometer/Gyroscope
  7. GPS
Life Medea technologies