Life-Medea

Global Warming

Life-Medea

Global Warming

Life-Medea

Global Warming

/

Global Warming

Επιπτώσεις Κλιματικής Αλλαγής

Η νότια Ευρώπη και η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να επηρεαστεί σαφώς αρνητικά από την αλλαγή του κλίματος κατά τις επόμενες δεκαετίες. Ορισμένες από τις επιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν αύξηση της θερμοκρασίας, μείωση της βροχόπτωσης και λειψυδρία, μείωση της βιοποικιλότητας, μείωση των καλλιεργήσιμων εδαφών και εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων όπως τα επεισόδια Καταιγίδων Σκόνης της Ερήμου σε μεγαλύτερη συχνότητα. Επίσης,  σημαντικοί τομείς της οικονομίας όπως η γεωργία, ο τουρισμός και οι μεταφορές αναμένεται να επηρεαστούν σε σημαντικό βαθμό. Παρόλο, που όλες αυτές οι επιπτώσεις χαρακτηρίζονται από σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας, δεν πρέπει να υποτιμηθούν και επιβάλλεται η συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης τους και η εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων προσαρμογής, ώστε να αποτραπούν πιθανές σοβαρές συνέπειες στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την οικονομία.